Kontsert-jumalateenistus

9.pühapäev pärast nelipüha Tõde ja eksitus. Muusikat teeb kammertrio koosseisus: Veera Nöps (klaver), Maris Uffert (vioola), Mati Uffert (viiul).

Jumalateenistus

Jumalateenistusel annab õpetaja Tauno Toompuu koguduse hooldamise üle õpetaja Ulvar Kullerkupule. Teenistus armulauaga.

Jumalateenistus

12.pühapäev pärast nelipüha Eneseläbikatsumine

OTTÕ

Eesti algupärand „OTTÕ“ räägib Eesti kirja- ja keelemehe, pastor Otto Wilhelm Masingu loomingust ning elust. Lavastuse läbivaks teemaks on Otto enda kasvamine läbi tema õnnestumiste ja ebaõnnestumiste loomingus kui ka […]

Jumalateenistus

14.pühapäev pärast nelipüha. Meie ligimene. Palume õnnistust algavale kooliaastale.

Jumalateenistus

16.pühapäev pärast nelipüha Jumala hoolitsus

Jumalateenistus

22.pühapäev pärast nelipüha Usupuhastuspüha

Otto Wilhelm Masing 260

Otto Wilhelm Masingu 260. sünniaastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus. Sellele järgneb koosviibimne vanas pastoraadis.

Jumalateenistus

Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha.

Advendiaja 1.pühapäev

Laulab Viru-Nigula segakoor       Süütame esimese küünla ja võtame tule koju kaasa.  

Jumalateenistus

Advendiaja 3.pühapäev.  Valmistage Issandale teed