Pidupäev kirikus

06.augustil oli Viru-Nigula kirikus taas pidupäev.

5-e aastase vaheaja järel toimus väikelapse ristimine. Soovime Hanna Stinale, tema vanematele ja ristivanematele rohkelt Jumala õnnistust!

Praost Tauno Toompuu andis koguduse hooldamise üle õpetaja Ulvar Kullerkupule. Toimus rohke osavõtuga jumalateenistus ja kaetud oli rikkalik kohvilaud. Palume õpetaja Tauno Toompuu eest, et Issand tema tegemisi õnnistaks ja teda hoiaks. Palume, et Issand õpetaja Ulvar Kullerkupule kingiks rahu ja kannatlikust kõikide eesseisvate ülesannetega hakkamasaamiseks.